Những cách quay lại phiên bản windows 10 trước đó mà không bị mất dữ liệu

Có một số cách để quay lại phiên bản Windows 10 trước đó mà không làm mất dữ liệu, sau đây là 4 cách:

1. Sử dụng tính năng “Go back to an earlier build”: Trong Windows 10, bạn có thể sử dụng tính năng “Go back to an earlier build” để quay lại phiên bản trước đó. Điều này sẽ giữ lại tất cả các tệp và ứng dụng của bạn. Để sử dụng tính năng này, hãy đi đến Settings > Update & Security > Recovery và chọn “Go back to an earlier build”.

2. Sử dụng “System Restore”: “System Restore” là một tính năng có sẵn trong Windows, cho phép bạn khôi phục hệ thống của mình đến một điểm khôi phục trước đó. Tính năng này cũng sẽ giữ lại tất cả các tệp và ứng dụng của bạn. Để sử dụng tính năng này, hãy đi đến Control Panel > System > System Protection và chọn “System Restore”.

3. Sử dụng ổ đĩa cài đặt Windows: Nếu bạn có ổ đĩa cài đặt Windows, bạn có thể sử dụng nó để quay lại phiên bản Windows 10 trước đó. Khi cài đặt lại Windows, hãy chọn “Keep personal files and apps” để giữ lại tất cả các tệp và ứng dụng của bạn.

4. Sử dụng phần mềm hỗ trợ: Nếu bạn không muốn sử dụng các tính năng có sẵn của Windows, bạn có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ để quay lại phiên bản Windows 10 trước đó mà không làm mất dữ liệu. Có nhiều phần mềm hỗ trợ làm điều này như EaseUS Todo Backup, Macrium Reflect, Acronis True Image, vv.

READ  Phầm mềm sửa chữa lỗi hỏng trong Windows
  • Add Your Comment