Những ứng dụng giải nén trên iphone và Ipad

Dưới đây là 6 ứng dụng tốt nhất để giải nén tập tin trên iPhone và iPad:

1. iZip: Đây là một ứng dụng giải nén tập tin miễn phí, hỗ trợ nhiều định dạng tập tin, bao gồm ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZIP và ISO. iZip cũng có tính năng mã hóa tập tin bằng mật khẩu để bảo vệ dữ liệu của bạn.

2. WinZip: WinZip là một ứng dụng giải nén tập tin nổi tiếng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả iOS. Nó cung cấp tính năng giải nén các định dạng tập tin phổ biến như ZIP, RAR, 7Z và CAB, cũng như mã hóa và chia sẻ tập tin.

3. Zip & RAR File Extractor: Đây là một ứng dụng giải nén tập tin miễn phí cho iOS, hỗ trợ giải nén các định dạng tập tin ZIP và RAR. Nó cũng cung cấp tính năng xem trước các tập tin trước khi giải nén, cho phép người dùng xác định rõ các tập tin cần giải nén.

4. Unzip: Unzip là một ứng dụng giải nén tập tin miễn phí, hỗ trợ các định dạng tập tin như ZIP, RAR, 7Z và TAR. Nó cũng cung cấp tính năng xem trước các tập tin trước khi giải nén, cũng như chia sẻ tập tin giải nén qua email hoặc các ứng dụng khác.

5. Documents by Readdle: Documents là một ứng dụng quản lý tập tin miễn phí, cung cấp tính năng giải nén các định dạng tập tin như ZIP, RAR, 7Z và TAR. Nó cũng hỗ trợ tính năng xem trước các tập tin và tìm kiếm tập tin trong thư mục.

6. FileApp: FileApp là một ứng dụng quản lý tập tin miễn phí, cho phép người dùng giải nén các định dạng tập tin như ZIP, RAR và 7Z. Nó cũng có tính năng xem trước các tập tin trước khi giải nén, cho phép người dùng xác định rõ các tập tin cần giải nén.

  • Add Your Comment