Phầm mềm sửa chữa lỗi hỏng trong Windows

Có nhiều phần mềm hữu ích có thể giúp bạn tìm và sửa lỗi trong hệ điều hành Windows. Dưới đây là một số phần mềm phổ biến trong lĩnh vực này:

1. CCleaner: Đây là một công cụ dọn dẹp hệ thống mạnh mẽ, giúp loại bỏ các tập tin rác, sửa lỗi registry, và quản lý các tiến trình khởi động tự động. Bạn có thể tải CCleaner tại: https://www.ccleaner.com/

2. Glary Utilities: Được coi là một bộ công cụ toàn diện cho bảo trì và tối ưu hệ thống. Nó bao gồm các tính năng như dọn dẹp ổ đĩa, sửa lỗi registry, quản lý tiến trình và dịch vụ, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tải Glary Utilities tại: https://www.glarysoft.com/

3. AVG TuneUp: Là một công cụ tối ưu hóa hệ thống, giúp tăng tốc độ và hiệu suất của máy tính. Nó cũng bao gồm tính năng sửa lỗi, dọn dẹp ổ đĩa và quản lý ứng dụng khởi động cùng hệ thống. Bạn có thể tải AVG TuneUp tại: https://www.avg.com/en-us/avg-tuneup-utilities/

4. Advanced SystemCare: Là một công cụ toàn diện để bảo trì và tối ưu hóa hệ thống. Nó bao gồm các tính năng như dọn dẹp hệ thống, sửa lỗi registry, tăng tốc mạng và bảo mật. Bạn có thể tải Advanced SystemCare tại: https://www.iobit.com/en/advancedsystemcarefree.php

Hãy nhớ rằng việc sử dụng phần mềm tìm và sửa lỗi có thể có rủi ro, vì vậy hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên hệ thống của bạn.

  • Add Your Comment