Phân mềm Thiết Kế Nhà và Nội Thất trong nhà miễn phí tốt nhất 2023

Dưới đây là 6 phần mềm thiết kế nhà và nội thất trong nhà miễn phí tốt nhất:

1. Sweet Home 3D: Đây là một phần mềm miễn phí thiết kế nội thất và nhà cửa 3D. Nó cho phép người dùng thiết kế kế hoạch và tạo mô hình 3D của ngôi nhà, với các tính năng bổ sung như thêm đồ nội thất, cửa sổ, cửa ra vào và các vật dụng khác.

2. SketchUp Free: Đây là một trong những phần mềm thiết kế nhà và nội thất 3D miễn phí tốt nhất. Với SketchUp Free, người dùng có thể tạo ra các mô hình 3D đẹp mắt của ngôi nhà của mình và đưa chúng vào các môi trường 3D khác nhau để xem chúng.

3. RoomSketcher: Đây là một phần mềm thiết kế nội thất miễn phí, cho phép bạn tạo ra các kế hoạch phòng 2D và 3D. Nó cung cấp các công cụ để thêm đồ nội thất, phong cách và màu sắc, cũng như xem trước các thiết kế của bạn.

4. Planner 5D: Đây là một phần mềm thiết kế nhà và nội thất 3D miễn phí, cho phép bạn tạo ra các mô hình 3D của ngôi nhà của mình. Nó cung cấp các công cụ để thêm đồ nội thất, tạo vật liệu và đưa vào các môi trường 3D khác nhau.

5. HomeByMe: Đây là một phần mềm thiết kế nhà và nội thất 3D miễn phí, cho phép bạn tạo ra các mô hình 3D của ngôi nhà của mình và đưa chúng vào các môi trường 3D khác nhau để xem chúng. Nó cung cấp các công cụ để thêm đồ nội thất, phong cách và màu sắc, cũng như xem trước các thiết kế của bạn.

6. Home Design 3D: Đây là một phần mềm thiết kế nhà và nội thất 3D miễn phí, cho phép bạn tạo ra các mô hình 3D của ngôi nhà của mình và đưa chúng vào các môi trường 3D khác nhau để xem chúng. Nó cung cấp các công cụ để thêm đồ nội thất, phong cách và màu sắc

  • Add Your Comment