Sử dụng Find & Replace trong PowerPoint

Bạn có thể sử dụng tính năng Find & Replace trong PowerPoint để tìm kiếm và thay thế các từ hoặc cụm từ trên tất cả các slide hoặc trên một số slide cụ thể. Các bước để sử dụng Find & Replace như sau:

1. Chọn tab “Home” trên thanh công cụ.
2. Chọn “Replace” trong mục “Editing” để mở hộp thoại Find and Replace.
3. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm kiếm vào ô “Find what”.
4. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế vào ô “Replace with”, hoặc để trống nếu bạn chỉ muốn tìm kiếm mà không thay thế.
5. Chọn “Find next” để tìm kiếm từ hoặc cụm từ đầu tiên trên slide đang được hiển thị. Nếu PowerPoint tìm thấy từ hoặc cụm từ đó, nó sẽ được tô đậm trên slide.
6. Nếu bạn muốn thay thế từ hoặc cụm từ đó, bạn có thể chọn “Replace” để thay thế từ hoặc cụm từ đó trên slide đó hoặc “Replace all” để thay thế tất cả các trường hợp trên tất cả các slide.
7. Nếu bạn đã tìm kiếm hết các trường hợp và hoàn thành việc tìm kiếm và thay thế, bạn có thể đóng hộp thoại Find and Replace bằng cách chọn “Close”.

Với tính năng Find & Replace trong PowerPoint, bạn có thể dễ dàng thay đổi các từ hoặc cụm từ trên các slide của bài thuyết trình một cách nhanh chóng và tiện lợi.

  • Add Your Comment