Sửa lỗi File Explorer không phản hồi trong Windows 11/10

Lỗi File Explorer không phản hồi là một trong những vấn đề phổ biến trên Windows 11/10. Đây là vấn đề khiến cho việc truy cập các tập tin và thư mục trên máy tính của bạn trở nên khó khăn và chậm chạp. Dưới đây là một số giải pháp để khắc phục lỗi File Explorer không phản hồi:

1. Khởi động lại File Explorer: Bạn có thể khởi động lại File Explorer bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager, tìm đến tiến trình Windows Explorer, chọn nó và nhấn nút Restart ở góc dưới bên phải của cửa sổ.

2. Kiểm tra các ứng dụng đang chạy: Các ứng dụng đang chạy trên máy tính của bạn có thể gây ra lỗi File Explorer không phản hồi. Hãy kiểm tra xem các ứng dụng nào đang chạy và tạm thời tắt chúng để xem liệu lỗi có được giải quyết.

3. Kiểm tra các ứng dụng bảo mật: Một số ứng dụng bảo mật có thể gây ra lỗi File Explorer không phản hồi. Hãy kiểm tra xem các ứng dụng bảo mật nào đang chạy và tạm thời tắt chúng để xem liệu lỗi có được giải quyết.

4. Xóa các tệp tạm thời: Các tệp tạm thời có thể gây ra lỗi File Explorer không phản hồi. Bạn có thể xóa các tệp tạm thời bằng cách mở Run (nhấn tổ hợp phím Win + R), gõ %temp% và nhấn Enter, sau đó xóa toàn bộ các tệp trong thư mục đó.

5. Kiểm tra và sửa lỗi ổ đĩa: Lỗi trên ổ đĩa có thể gây ra lỗi File Explorer không phản hồi. Hãy sử dụng tính năng kiểm tra và sửa lỗi ổ đĩa bằng cách mở File Explorer, chọn ổ đĩa cần kiểm tra, nhấp chuột phải vào nó, chọn Properties, chọn tab Tools, và chọn Check.

6. Khởi động lại máy tính: Nếu các giải pháp trên không giải quyết được vấn đề, hãy khởi động lại máy tính của bạn.

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra sau khi bạn đã thực hiện các giải pháp trên, bạn có thể cân nhắc liên

  • Add Your Comment