Tải nhạc mp3 từ video Youtube về điện thoại nhanh đơn giản

Bạn có thể tải nhạc MP3 từ video YouTube về điện thoại của mình bằng cách sử dụng một số ứng dụng hoặc trang web miễn phí. Sau đây là một số cách để tải nhạc MP3 từ video YouTube về điện thoại của bạn:

1. Sử dụng ứng dụng “YouTube to MP3 Converter” trên Android hoặc iOS.

– Tải ứng dụng “YouTube to MP3 Converter” từ kho ứng dụng của thiết bị của bạn.
– Sao chép liên kết của video YouTube mà bạn muốn tải về.
– Dán liên kết vào ứng dụng và chọn định dạng âm thanh là MP3.
– Nhấn nút tải về để bắt đầu quá trình tải về.

2. Sử dụng trang web “Y2mate.com” trên trình duyệt điện thoại của bạn.

– Mở trình duyệt điện thoại và truy cập trang web “Y2mate.com”.
– Sao chép liên kết của video YouTube mà bạn muốn tải về.
– Dán liên kết vào trang web và chọn định dạng âm thanh là MP3.
– Nhấn nút tải về để bắt đầu quá trình tải về.

3. Sử dụng trang web “SaveFrom.net” trên trình duyệt điện thoại của bạn.

– Mở trình duyệt điện thoại và truy cập trang web “SaveFrom.net”.
– Sao chép liên kết của video YouTube mà bạn muốn tải về.
– Dán liên kết vào trang web và chọn định dạng âm thanh là MP3.
– Nhấn nút tải về để bắt đầu quá trình tải về.

Lưu ý: Nên chắc chắn rằng bạn có quyền sử dụng nội dung của video YouTube trước khi tải nó về và không sử dụng các công cụ này để phạm luật bản quyền.

  • Add Your Comment