Tắt chương trình tự động khởi động trên Win 10, 8, 7

Tắt chương trình tự động khởi động trên Windows là một trong những cách đơn giản để giúp tăng tốc độ khởi động của hệ thống và giảm sự chiếm dụng tài nguyên của các ứng dụng không cần thiết. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tắt chương trình tự động khởi động trên Windows 10, 8 và 7:

Trên Windows 10:

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager.
2. Chuyển đến tab “Startup” để xem danh sách các chương trình tự động khởi động.
3. Chọn chương trình mà bạn muốn tắt khởi động tự động, sau đó nhấn nút Disable để tắt chức năng tự động khởi động của chương trình đó.

Trên Windows 8:

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager.
2. Chuyển đến tab “Startup” để xem danh sách các chương trình tự động khởi động.
3. Chọn chương trình mà bạn muốn tắt khởi động tự động, sau đó nhấp chuột phải vào nó và chọn Disable.

Trên Windows 7:

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager.
2. Chuyển đến tab “Startup” để xem danh sách các chương trình tự động khởi động.
3. Chọn chương trình mà bạn muốn tắt khởi động tự động, sau đó nhấp chuột phải vào nó và chọn Disable.

Sau khi tắt chương trình tự động khởi động trên Windows, bạn nên khởi động lại hệ thống để thay đổi được áp dụng. Nếu bạn muốn khởi động lại một chương trình tự động khởi động, hãy quay lại Task Manager và kích hoạt chức năng khởi động tự động của chương trình đó.

  • Add Your Comment