Tham chiếu ô tương đối và tuyệt đối trong exel 2019

Trong Excel 2019, có hai loại tham chiếu ô: tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối. Đây là cách mà Excel xử lý các tham chiếu ô khi bạn sao chép hoặc di chuyển công thức từ một ô sang các ô khác.

1. Tham chiếu ô tương đối: Khi bạn sao chép hoặc di chuyển một công thức chứa tham chiếu ô tương đối, các tham chiếu ô sẽ thay đổi tương đối theo vị trí mới. Điều này có nghĩa là các tham chiếu ô trong công thức sẽ được cập nhật để phản ánh khoảng cách tương đối từ ô gốc.

Ví dụ:
– Nếu bạn sao chép công thức “=A1+B1” từ ô C1 đến ô C2, công thức trong ô C2 sẽ tự động thay đổi thành “=A2+B2”. Ô C2 sử dụng các ô ở cùng vị trí tương đối như ô C1.
– Nếu bạn di chuyển công thức “=A1*B1” từ ô C1 sang ô D1, công thức trong ô D1 sẽ tự động thay đổi thành “=B1*C1”. Ô D1 sử dụng các ô cùng khoảng cách tương đối như ô C1.

2. Tham chiếu ô tuyệt đối: Khi bạn cần giữ nguyên tham chiếu ô trong công thức ngay cả khi sao chép hoặc di chuyển công thức đó, bạn có thể sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối. Tham chiếu ô tuyệt đối được ký hiệu bằng ký tự “$” trước chữ cái cột và số hàng của ô.

Ví dụ:
– Nếu bạn sử dụng công thức “=$A$1+$B$1” trong ô C1 và sao chép nó đến ô C2, công thức trong ô C2 vẫn giữ nguyên là “=$A$1+$B$1”. Cả hai ô trong công thức đều giữ nguyên tham chiếu tuyệt đối và không thay đổi.

Để tạo tham chiếu tuyệt đối, bạn có thể nhấn phím F4 trên bàn phím sau khi chọn ô cần tạo tham chiếu tuyệt đối. Excel sẽ tự động thêm ký tự “$” vào tham chiếu ô tương ứng.

Các tham chiếu ô tương đối và tuyệt đối rất hữu ích khi bạn cần sao chép hoặc di chuyển công thức trong bảng tính Excel và muốn điều chỉnh vị trí tham chiếu của các ô một cách linh hoạt. Bằng cách sử dụng tham chiếu tương đối và tuyệt đối, bạn có thể nhanh chóng thay đổi công thức để áp dụng cho các dòng và cột khác nhau trong bảng tính mà không cần phải viết lại công thức từ đầu.

Ngoài ra, Excel cũng cung cấp một tính năng khác để tạo tham chiếu tuyệt đối trong công thức. Khi bạn đang nhập công thức và muốn tạo tham chiếu tuyệt đối cho một ô cụ thể, bạn có thể sử dụng phím tắt F4. Khi bạn nhấn F4 trên bàn phím sau khi chọn ô, Excel sẽ thêm ký tự “$” vào tham chiếu ô đó, biểu thị tham chiếu tuyệt đối.

Như vậy, tham chiếu ô tương đối và tuyệt đối là hai khái niệm quan trọng trong Excel 2019 để quản lý và điều chỉnh các tham chiếu trong các công thức. Việc hiểu và sử dụng chúng sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả với bảng tính Excel và tối ưu hóa quá trình tính toán và phân tích dữ liệu của bạn.

  • Add Your Comment