Tính năng để tăng tốc Google Chrome có thể bạn chưa biết

Google Chrome là trình duyệt phổ biến nhất thế giới với nhiều tính năng hữu ích. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng tốc độ và hiệu suất của Chrome, có thể bạn chưa biết về 8 tùy chọn ẩn sau:

1. Tắt các tiện ích mở rộng không cần thiết: Những tiện ích mở rộng như Adblock, Grammarly, hay Honey có thể làm giảm tốc độ và hiệu suất của Chrome. Hãy kiểm tra và tắt bớt các tiện ích mở rộng không cần thiết để tăng tốc độ trình duyệt.

2. Sử dụng chế độ ẩn danh: Chế độ ẩn danh giúp giảm thiểu lịch sử duyệt web, bộ nhớ cache, và các tập tin cookie mà Chrome lưu trữ. Điều này có thể giúp tăng tốc độ Chrome, đặc biệt khi bạn duyệt nhiều trang web cùng lúc.

3. Tắt dịch vụ đồng bộ hóa của Google: Nếu bạn không cần thiết phải đồng bộ hóa dữ liệu của Chrome trên nhiều thiết bị khác nhau, hãy tắt dịch vụ đồng bộ hóa này để giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên và tăng tốc độ Chrome.

4. Sử dụng chế độ xem trang đơn giản: Chế độ xem trang đơn giản giúp giảm thiểu số lượng dữ liệu cần tải xuống và tăng tốc độ tải trang. Bạn có thể kích hoạt chế độ này bằng cách nhấn nút “Xem trang đơn giản” trên thanh địa chỉ.

5. Tắt tính năng tiết kiệm băng thông: Tính năng tiết kiệm băng thông có thể làm giảm chất lượng hình ảnh và tốc độ tải trang. Nếu bạn có kết nối Internet tốc độ cao, hãy tắt tính năng này để tăng tốc độ tải trang.

6. Sử dụng trình quản lý tập tin của Chrome: Trình quản lý tập tin của Chrome giúp bạn quản lý các tập tin và thư mục một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng trình quản lý tập tin này để xóa các tập tin không cần thiết và giảm tải trọng cho Chrome.

7. Xóa các tập tin cache và cookie: Các tập tin cache và cookie có thể làm giảm tốc độ và hiệu suất của Chrome. Hãy thường xuyên xóa các tập tin này để giảm tải trọng cho Chrome. Bạn có thể xóa các tập tin cache và cookie bằng cách vào phần Cài đặt của Chrome, chọn Cài đặt nâng cao, và chọn Xóa dữ liệu duyệt web.

8. Sử dụng trình quản lý tác vụ của Windows: Nếu bạn sử dụng Windows, hãy sử dụng trình quản lý tác vụ để kiểm tra và đóng các tiến trình không cần thiết đang chạy trên hệ thống. Điều này giúp giảm tải trọng cho hệ thống và tăng tốc độ hoạt động của Chrome.

Tổng kết lại, có nhiều cách để tăng tốc độ và hiệu suất của Google Chrome. Bạn có thể tắt các tiện ích mở rộng không cần thiết, sử dụng chế độ ẩn danh, tắt dịch vụ đồng bộ hóa của Google, sử dụng chế độ xem trang đơn giản, tắt tính năng tiết kiệm băng thông, sử dụng trình quản lý tập tin của Chrome, xóa các tập tin cache và cookie, và sử dụng trình quản lý tác vụ của Windows để tăng tốc độ và hiệu suất cho Chrome và hệ thống của bạn.

  • Add Your Comment