Tính năng Find & Replace trong exel 2019

Trong Excel 2019, tính năng “Tìm & Thay thế” (Find & Replace) cho phép bạn tìm kiếm và thay thế nội dung trong bảng tính của mình. Đây là một công cụ hữu ích để tìm và thay đổi thông tin nhanh chóng trong toàn bộ bảng tính. Dưới đây là cách sử dụng tính năng “Tìm & Thay thế” trong Excel 2019:

1. Mở bảng tính Excel 2019 và chọn trang tính mà bạn muốn thực hiện tìm kiếm và thay thế.

2. Trên thanh công cụ, tìm và nhấp vào ô tìm kiếm (có biểu tượng kiếm) hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + F để mở hộp thoại “Tìm & Thay thế”.

3. Trong hộp thoại “Tìm & Thay thế”, nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm”.

4. Nếu bạn muốn tìm kiếm một cách chính xác và khớp hoàn toàn từ hoặc cụm từ, hãy đảm bảo chọn tùy chọn “Khớp hoàn toàn nội dung ô” (Match entire cell contents). Nếu bạn muốn tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy chọn tùy chọn “Không phân biệt chữ hoa/thường” (Match case).

5. Sau khi nhập từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm, bạn có thể nhấn nút “Tìm tiếp” (Find Next) để tìm kiếm vị trí đầu tiên của từ hoặc cụm từ đó trong bảng tính. Nếu từ hoặc cụm từ không được tìm thấy, sẽ hiển thị thông báo tương ứng.

6. Nếu bạn muốn thay thế từ hoặc cụm từ tìm kiếm, bạn có thể nhập nội dung thay thế vào ô “Thay thế bằng” và nhấn nút “Thay thế” (Replace) để thay thế từ/cụm từ đầu tiên hoặc “Thay thế tất cả” (Replace All) để thay thế tất cả các trường hợp.

7. Nếu bạn muốn thay thế từng trường hợp một, bạn có thể sử dụng các nút “Tìm tiếp” và “Thay thế” để di chuyển qua các vị trí khác nhau trong bảng tính và thực hiện thay thế.

8. Sau khi hoàn thành tìm kiếm và thay thế, bạn có thể đóng hộp thoại “Tìm & Thay thế” bằng cách nhấn nút “Đóng” (Close) hoặc nhấn phím Esc.

Ngoài ra, tính năng “Tìm & Thay thế” trong Excel 2019 còn cung cấp một số tùy chọn nâng cao để tìm kiếm và thay thế theo các tiêu chí cụ thể. Bằng cách nhấn nút “Tùy chọn” (Options) trong hộp thoại “Tìm & Thay thế”, bạn có thể:

– Chọn phạm vi tìm kiếm: Bạn có thể tìm kiếm trong toàn bộ bảng tính, trong một cột cụ thể hoặc trong một vùng được chọn.

– Chọn hướng tìm kiếm: Bạn có thể tìm kiếm từ trên xuống (Down) hoặc từ dưới lên (Up) trong cột hiện tại.

– Tùy chọn nâng cao: Bạn có thể tìm kiếm các giá trị có công thức (Formulas), tìm kiếm các ô có định dạng điều kiện (Format) hoặc tìm kiếm các ô có giá trị lỗi (Errors).

– Sử dụng ký tự đại diện: Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện như dấu chấm hỏi (?) để tìm kiếm các ký tự đơn lẻ hoặc ký tự đại diện như dấu sao (*) để tìm kiếm một chuỗi ký tự.

Tính năng “Tìm & Thay thế” trong Excel 2019 giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm và thay đổi thông tin trong bảng tính. Bằng cách sử dụng các tùy chọn và chức năng này, bạn có thể dễ dàng tìm và thay thế nội dung một cách linh hoạt và hiệu quả.

 

  • Add Your Comment