Tổng hợp các phím tắt hay dùng trên máy tính

Dưới đây là một số phím tắt thường được sử dụng trên máy tính:

Ctrl + C: Sao chép đối tượng được chọn
Ctrl + V: Dán đối tượng đã được sao chép vào vị trí được chọn
Ctrl + X: Cắt đối tượng được chọn
Ctrl + Z: Hoàn tác thao tác trước đó
Ctrl + A: Chọn tất cả các đối tượng trên màn hình
Ctrl + F: Tìm kiếm từ khóa trong tài liệu hoặc trang web
Ctrl + S: Lưu tài liệu hoặc trang web đang mở
Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang chạy
Windows + D: Hiển thị màn hình Desktop
Windows + L: Khóa màn hình để bảo vệ dữ liệu
F5: Tải lại trang web hoặc thư mục đang mở
Ctrl + Alt + Delete: Mở Task Manager để quản lý các tiến trình đang chạy
Ngoài ra, các phím tắt còn phụ thuộc vào từng ứng dụng hoặc phần mềm cụ thể và có thể được tìm thấy trong menu trợ giúp hoặc tài liệu hướng dẫn của chúng.

 

READ  Chat GPT dự đoán chính xác xu hướng của thị trường tài chính
  • Add Your Comment