Top 10 phần mềm cắt video trực tuyến miễn phí tốt nhất

Dưới đây là 10 phần mềm cắt video trực tuyến miễn phí tốt nhất:

1. Kapwing: https://www.kapwing.com/tools/video-trimmer

2. Clideo: https://clideo.com/cut-video

3. Online Video Cutter: https://online-video-cutter.com/

4. FlexClip: https://www.flexclip.com/tools/video-trimmer/

5. Animaker: https://www.animaker.com/video-trimmer

6. Adobe Spark: https://spark.adobe.com/make/video-trimmer/

7. WeVideo: https://www.wevideo.com/online-video-editor

8. Magisto: https://www.magisto.com/video-editor/trim-video

9. Biteable: https://biteable.com/online-video-editor/cut-video/

10. Movie Maker Online: https://www.moviemakeronline.com/

Lưu ý rằng phần mềm cắt video trực tuyến miễn phí thường có giới hạn về dung lượng tệp và tính năng so với các phần mềm trả phí.

  • Add Your Comment