Top 10 Phần mềm Khôi phục dữ liệu tốt nhất năm 2023

Dưới đây là 10 phần mềm khôi phục dữ liệu tốt nhất năm 2023:

1. EaseUS Data Recovery Wizard: Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều định dạng file và thiết bị lưu trữ khác nhau.

2. Stellar Data Recovery: Công cụ khôi phục dữ liệu mạnh mẽ, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

3. Disk Drill: Công cụ khôi phục dữ liệu đa năng, dễ sử dụng, có khả năng phục hồi dữ liệu từ nhiều loại thiết bị lưu trữ.

4. R-Studio: Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

5. MiniTool Power Data Recovery: Phần mềm khôi phục dữ liệu nhỏ gọn, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

6. Recover My Files: Công cụ khôi phục dữ liệu mạnh mẽ, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

7. Wondershare Recoverit: Phần mềm khôi phục dữ liệu đa năng, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

8. Ontrack EasyRecovery: Công cụ khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

9. Active@ File Recovery: Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

10. Data Rescue: Công cụ khôi phục dữ liệu đa năng, hỗ trợ khôi phục từ nhiều loại định dạng file và thiết bị lưu trữ.

  • Add Your Comment