Top 5 Phần mềm tải Video từ Netflix tốt nhất năm 2023

Lưu ý rằng việc tải video từ Netflix là vi phạm điều khoản sử dụng của Netflix và có thể dẫn đến hành động pháp lý. Vì vậy, chúng tôi không khuyến khích hoặc hỗ trợ việc tải video từ Netflix.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu về các phần mềm tải video từ Netflix, đây là một số lựa chọn phần mềm phổ biến:

1. Flixicam: Phần mềm tải video Netflix hàng đầu, cho phép tải và chuyển đổi video Netflix sang các định dạng phổ biến như MP4, AVI, MOV, và MKV.

2. Replay Video Capture: Phần mềm tải video Netflix chất lượng cao, cho phép bạn tải video Netflix với độ phân giải tối đa là 1080p và chất lượng âm thanh là 5.1.

3. Free Netflix Downloader: Phần mềm miễn phí tải video Netflix, cho phép tải video từ Netflix và chuyển đổi chúng sang các định dạng như MP4, AVI, và MP3.

4. TunePat Netflix Video Downloader: Phần mềm tải video Netflix chuyên nghiệp, cho phép tải video Netflix và chuyển đổi chúng sang các định dạng phổ biến như MP4, AVI, MOV, và MKV.

5. Allavsoft: Phần mềm tải video Netflix và các trang web khác, cho phép tải video với độ phân giải tối đa 1080p và chất lượng âm thanh là 5.1.

Lưu ý rằng, việc sử dụng các phần mềm tải video từ Netflix là vi phạm điều khoản sử dụng của Netflix và có thể dẫn đến hành động pháp lý. Chúng tôi không khuyến khích hoặc hỗ trợ việc tải video từ Netflix.

  • Add Your Comment