Top 5 Ứng dụng chống vi-rút tốt nhất cho điện thoại Android

Dưới đây là 5 ứng dụng chống vi-rút tốt nhất cho điện thoại Android:

1. Avast Mobile Security: Avast Mobile Security là một trong những ứng dụng chống vi-rút tốt nhất cho điện thoại Android. Nó cung cấp tính năng chống vi-rút, bảo mật thiết bị, quét Wi-Fi, tìm kiếm thiết bị bị mất và chặn cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn.

2. Bitdefender Mobile Security: Bitdefender Mobile Security là một ứng dụng chống vi-rút đa nền tảng, cung cấp bảo vệ chống vi-rút, bảo mật Wi-Fi, chặn cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn, và quản lý các ứng dụng và dịch vụ liên quan đến quyền riêng tư.

3. Norton Mobile Security: Norton Mobile Security cung cấp bảo vệ chống vi-rút và các tính năng bảo mật cho điện thoại Android, bao gồm quét vi-rút, chặn cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn, và bảo vệ dữ liệu riêng tư.

4. McAfee Mobile Security: McAfee Mobile Security là một ứng dụng chống vi-rút cho điện thoại Android, cung cấp tính năng bảo vệ chống vi-rút, chặn cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn, và quản lý các ứng dụng và dịch vụ liên quan đến quyền riêng tư.

5. Kaspersky Mobile Antivirus: Kaspersky Mobile Antivirus cung cấp bảo vệ chống vi-rút cho điện thoại Android, bao gồm quét vi-rút, bảo mật thiết bị, chặn cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn, và quản lý các ứng dụng và dịch vụ liên quan đến quyền riêng tư. Nó cũng cung cấp một tính năng bảo vệ đặc biệt cho các giao dịch trực tuyến, giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi mua sắm trực tuyến hoặc thực hiện các giao dịch khác trên điện thoại của bạn.

  • Add Your Comment