Top phần mềm đọc PDF miễn phí tốt nhất cho Windows/ Mac năm 2023

Dưới đây là 10 phần mềm đọc PDF miễn phí tốt nhất cho Windows/Mac vào năm 2023:

1. Adobe Acrobat Reader DC: là phần mềm đọc PDF miễn phí và được đánh giá là tốt nhất với các tính năng đọc PDF cơ bản cùng với nhiều tính năng mở rộng khác.

2. Foxit Reader: là một phần mềm đọc PDF miễn phí và có nhiều tính năng hơn so với Adobe Acrobat Reader DC như chức năng tạo chữ ký điện tử, lưu trữ điện tử, trích xuất văn bản,…

3. Sumatra PDF: là một phần mềm đọc PDF đơn giản, nhẹ và miễn phí cho Windows. Sumatra PDF tập trung vào tính năng đọc và hiển thị PDF.

4. Nitro PDF Reader: là một phần mềm đọc PDF miễn phí nhưng tích hợp nhiều tính năng mở rộng cho phép người dùng chỉnh sửa, tạo và chuyển đổi các tài liệu PDF.

5. PDF-XChange Editor: là một phần mềm đọc PDF miễn phí nhưng cũng tích hợp nhiều tính năng chỉnh sửa, tạo và chuyển đổi các tài liệu PDF.

6. Google Drive: là một dịch vụ lưu trữ đám mây của Google, cung cấp tính năng đọc PDF trực tuyến thông qua trình duyệt web.

7. Microsoft Edge: là trình duyệt web mặc định của Windows và có khả năng đọc PDF trực tiếp trong trình duyệt mà không cần phần mềm đọc PDF bên ngoài.

8. Preview (Mac): là phần mềm đọc PDF mặc định của hệ điều hành MacOS và có nhiều tính năng đọc và chỉnh sửa PDF.

9. Skim (Mac): là một phần mềm đọc PDF miễn phí cho MacOS với nhiều tính năng đọc và hiển thị PDF.

10. PDFsam Basic: là một phần mềm đọc PDF miễn phí và có khả năng ghép nối, tách, xoay và chuyển đổi các tài liệu PDF.

  • Add Your Comment