Xử lý lỗi “Error code: 0x80070035 The network path was not found”

Lỗi “Error code: 0x80070035 The network path was not found” thường xuất hiện khi bạn cố gắng kết nối với một thiết bị trong mạng LAN nhưng máy tính của bạn không thể tìm thấy đường dẫn mạng. Để sửa lỗi này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra tính khả dụng của thiết bị

Hãy kiểm tra xem thiết bị mà bạn đang cố gắng kết nối có khả dụng hay không. Bạn có thể thử kết nối với thiết bị khác trong mạng LAN để đảm bảo rằng vấn đề không phải do thiết bị.

Bước 2: Kiểm tra kết nối mạng

Hãy kiểm tra kết nối mạng của bạn bằng cách sử dụng lệnh “ping” để ping đến địa chỉ IP của thiết bị mà bạn đang cố gắng kết nối. Bạn có thể làm điều này bằng cách mở Command Prompt và nhập lệnh “ping [địa chỉ IP]”. Nếu lệnh ping trả về kết quả thành công, điều đó có nghĩa là kết nối mạng của bạn hoạt động bình thường.

Bước 3: Kiểm tra các dịch vụ mạng

Kiểm tra xem các dịch vụ mạng trên máy tính của bạn đã được kích hoạt và đang chạy hay chưa. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách mở Services và kiểm tra các dịch vụ như “Computer Browser”, “Workstation” và “Server” để đảm bảo rằng chúng đã được kích hoạt và đang chạy.

Bước 4: Tắt tường lửa và phần mềm diệt virus

Các phần mềm diệt virus và tường lửa có thể làm gián đoạn kết nối mạng của bạn và gây ra lỗi “Error code: 0x80070035 The network path was not found”. Hãy tắt tường lửa và phần mềm diệt virus của bạn để xem liệu điều này có giúp khắc phục vấn đề hay không.

Bước 5: Cập nhật các driver mạng

Nếu tất cả các bước trên đều không giúp khắc phục vấn đề, hãy kiểm tra xem các driver mạng trên máy tính của bạn có cần được cập nhật hay không. Bạn có thể tải và cài đặt các driver mạng mới nhất từ trang web của nhà sản xuất thiết bị hoặc thông qua Windows Update.

Hy vọng những gợi ý này s

  • Add Your Comment